Төвийн бүсийн урлаг, спортын наадам Орхон аймагт болно