“Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид нийслэлд ажиллаж байна