Монгол хүн 2020 өнөөдөр, маргааш... төвийн бүсийн чуулган